Αξιολόγηση

Εξωτερική Αξιολόγηση

Εξωτερική Αξιολόγηση τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.


Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας αποτελείτο από τους παρακάτω 5 αξιολογητές, οι οποίοι επιλέχθηκαν από το αρχείο της ΑΔIΠ, σύμφωνα με το νόμο 3374/2005:

 1. Καθηγητής Μιχαήλ Μπερνίτσας (Πρόεδρος)
  University of Michigan, Η.Π.Α.
 2. Καθηγητής Χρυσόστομος Χρυσοστομίδης
  Massachusetts Institute of Technology, Η.Π.Α.
 3. Δρ. Δημήτρης Κοροβέσης
  University of Strathclyde, Η.Β.
 4. Δρ. Νικόλαος Ξηρός
  Virginia Polytechnic and State University, Η.Π.Α.
 5. Δρ. Ηλίας Καριαμπάς
  Bureau Veritas, Ελλάδα

Η Επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης (ΕΕΑ) επισκέφθηκε το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας κατά την περίοδο από την 29η Νοεμβρίου 2010 έως την 1η Δεκεμβρίου 2010.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

 

Εσωτερική Αξιολόγηση

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ξεκίνησε τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης από το ακαδημαϊκό έτος (2008 - 2009). Η τελευταία σύνθεση της ΟΜ.Ε.Α. είχε ως ακολούθως:

Κ. Πολίτης (Αναπληρωτής Καθηγητής), Πρόεδρος
Γ. Θεοτοκάτος (Αναπληρωτής Καθηγητής), Μέλος
Χρ. Στεφανάκος (Επίκουρος Καθηγητής), Μέλος
Εκπρόσωπος σπουδαστών:

και συνεπικουρείται από τους:

Θ. Γεροστάθης (υλικό Η/Υ και λογισμικό - ιστότοποι μαθημάτων)
Γ. Χατζηκωνσταντής (κτιριολογική υποδομή - παρακολούθηση αποφοίτων)

 

Γενικά θέματα


Στους παρακάτω συνδέσμους παρέχεται υλικό σχετικό με γενικά θέματα της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος:

1. Νόμος 3374/2005 - Διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
2. Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης 
3. Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
4. Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων 
5. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 
6. Απογραφικά Δελτία και Ερωτηματολόγιο Μαθήματος / Διδάσκοντος για τους Φοιτητές 
7. Υπόδειγμα ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές 

 

Ανακοινώσεις - Νέα

bullet 2009 - 03 - 23: Ανάλυση ερωτηματολογίων σπουδαστών χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2008 - 2009

bullet 2009 - 03 - 12: Άρθρο σχετικό με την αξιολόγηση του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την απόφαση της Γ.Σ. της 8/2/2008 του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε., καταρτίσθηκε Νέο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχει κατατεθεί προς τελική έγκριση στο Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας.