Δραστηριότητες

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την απόφαση της Γ.Σ. της 8/2/2008 του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε., καταρτίσθηκε Νέο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχει κατατεθεί προς τελική έγκριση στο Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας.