Προκηρύξεις Θέσεων

13-02-2012
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας Κείμενο προκύρηξης

Πέμπτη 06-10-2011
Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανές Πλοίου με εξειδίκευση στην Ναυτική Μηχανολογία". Κείμενο προκύρηξης


Προσκλήσεις Εκλεκτορικών

Δευτέρα 14-5-2012, 19:45:

Εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. κ. Θεοτοκάτου Γεράσιμου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Πέμπτη 27-01-2011, 09:00:

Σύγκληση 2ης συνεδρίασης εκλεκτορικού για την μονιμοποίηση του Επικ. Καθ. Χ. Στεφανάκου στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ-Α με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμογές Η/Υ σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις πλοίοων και σε τεχνικά ναυτιλιακά θέματα". Κείμενο Πρόσκλησης

Δευτέρα 17-01-2011, 12:00:

Σύγκληση 2ης συνεδρίασης εκλεκτορικού για την μονιμοποίηση του Επικ. Καθ. Θ. Γεροστάθη στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ-Α με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική των ρευστών με εφαρμογές στη ναυτική και θαλάσσια υδροδυναμική". Κείμενο Πρόσκλησης

Δευτέρα 22-11-2010, 12:00:

Σύγκληση εκλεκτορικού για την μονιμοποίηση του Επικ. Καθ. Θ. Γεροστάθη στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ-Α με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική των ρευστών με εφαρμογές στη ναυτική και θαλάσσια υδροδυναμική". Κείμενο Πρόσκλησης

Δευτέρα 22-11-2010, 13:30:

Σύγκληση εκλεκτορικού για την μονιμοποίηση του Επικ. Καθ. X. Στεφανάκου στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ-Α με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμογές Η/Υ σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις πλοίοων και σε τεχνικά ναυτιλιακά θέματα". Κείμενο Πρόσκλησης