Εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγικής
κ. Θεοτοκάτου Γεράσιμου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ΚαθηγητήΚείμενο προκύρηξης


Ημερομηνία σύγκλησης συμβουλίου τμήματος Ναυπηγικής για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος: Τρίτη 8/5/2012

Μέλη εκλεκτορικού σώματος


Ημερομηνία σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής: Τρίτη 15/5/2012

Μέλη τριμελούς εισηγητικής επιτροπής


Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης: 7.6.2012

Ημερομηνία σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για εκλογή: 3.7.2012

Αποτέλεσμα εκλογής