Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου


Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου ΑΚΑΔ. ΕΤ. 2016-17


Κατατακτήριες εξετάσεις

Κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. έτους 2017-2018.

Γενικές Πληροφορίες

Η εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. με κατατακτήριες εξετάσεις προϋποθέτει την επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις των εξής μαθημάτων :
Ανώτερα Μαθηματικά Ι Α΄ εξ.
Φυσική ΙΑ΄ εξ.
Μηχανική ΙΑ΄ εξ.
Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι σύμφωνα με το αναλυτικό περίγραμμα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος. Οι επιτυχόντες θα κατατάσσονται στο Α' εξάμηνο και θα απαλλάσσονται από τα ανωτέρω μαθήματα.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. υποβάλλονται στο τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Αίτηση ενδιαφερομένου
β) Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο
γ) Αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται 1 έως 15 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

 

 

 [Πρόγραμμα & Οδηγός Σπουδών][Ωρολόγιο Πρόγραμμα] [Πρόγραμμα Εξεταστικής ] [Ιστοσελίδες Μαθημάτων]