Εργαστήριο Μηχανών Πλοίου

Το εργαστήριο διαθέτει την εργαστηριακή κλίνη δοκιμών κινητήρα Diesel και δίκτυο σωληνώσεων νερού. Η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 και ήδη έχουν ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος Ναυπηγικής από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.

Η εργαστηριακή κλίνη δοκιμών περιλαμβάνει:

 1. Υπερπληρωμένο κινητήρα Diesel ΙVECO N45 MST με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • κύλινδροι 4
  • όγκος εμβολισμού 4.5 L
  • Μονάδα στροβιλο-υπερπληρωτή HOLSET X25
  • Ψυγείο αέρα πλήρωσης
  • Ψυγείο νερού ψύξης κινητήρα
  • Σημείο μέγιστης ροπής: 525 Nm/1250 rpm
  • Σημείο μέγιστης ισχύος: 93 kW (125 HP)/2200 rpm
  • Ταχύτητα ρελαντί: 800 rpm
  • Φίλτρο αέρα, φίλτρο ελαίου, φίλτρο καυσίμου
  • Ηλεκτρικό εκινητή (μίζα)
  • Μπαταρία 12 V
  • Σωλήνωση Εξαγωγής
 2. Πέδη δυνορευμάτων (eddy current dynamometer) τύπου DYNOmite #400Hp με σημείο μέγιστης ισχύος: 400 Hp/5000 rpm, τάση λειτουργίας 96 VDC, Στοιχείο μέτρησης δύναμης τύπου S 1000 lb (S-beam load cell), Σύστημα συλλογής μετρήσεων ροπής στροφών άξονα κινητήρα (DYNOmite data acquisition system), Λογισμικό συλλογής μετρήσεων DYNO-MAX 2000
 3. Σύνδεση κινητήρα-πέδης με ελαστικό σύνδεσμο και ενδιάμεσο άξονα
 4. Βάση στήριξης κινητήρα και πέδης και αντικραδασμική έδραση κινητήρα
 5. Μεταλλική δεξαμενή 50 cm x 50 cm x 120 cm κατακόρυφη με διαφανή μετρητικό σωλήνα
 6. Σύστημα προσαγωγής αέρα χώρου με ηλεκτρικού φυσητήρα
 7. Ηλεκτρική εγκατάσταση (υποπίνακας ρευματοδότησης πέδης, φυσητήρα, κυκλοφορητή)

Το δίκτυο σωληνώσεων περιλαμβάνει:

 • Δύο πλαστικές δεξαμενές 500 L
 • Κυκλοφορητή GRUNDFOS UPS 32-60 180 τριών ταχυτήτων περιστροφής
 • Πλαστικές σωληνώσεις 1" με 2 κλάδους ανακυκλοφορίας και βάνες ελέγχου
 • Μανόμετρα τοποθετημένα ανάντη και κατάντη του κυκλοφορητή και όργανο μέτρησης παροχής όγκου PIUSI Κ24

Το εργαστήριο επιπλέον διαθέτει τον ακόλουθο φορητό εξοπλισμό μετρήσεων:

 • Όργανο μέτρησης εκπομπών ρύπων κινητήρων TESTO 350XL
 • Όργανο μέτρησης εκπομπών ρύπων κινητήρων TESTO 350 MARITIME (κατάλληλο για μετρήσεις επί πλοίου)
 • Όργανο μέτρησης ήχου και ταλαντώσεων SVAN 948
 • Σύστημα τηλεμετρίας ροπής άξονα Binsfeld TorqueTrak 10K
 • Όργανο μέτρησης στροφών περιστροφής αξόνων (οπτικό και επαφής) Sinometer DT2236C
 • Οπτικό θερμόμετρο SCANTEMP 440
 • Μετεωρολογικό σταθμό με αισθητήρια θερμοκρασίας-υγρασίας-βαρομετρικής πίεσης TFA DIVA PLUS

Στην εργαστηριακή κλίνη δοκιμών πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος Μηχανές Πλοίου Ι:

 • Ενεργειακός ισολογισμός κινητήρα Diesel
 • Μέτρηση καυσαερίων
 • Μέτρηση θορύβου και ταλαντώσεων

Στο δίκτυο σωληνώσεων πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος Μηχανές Πλοίου ΙΙ:

 • Μέτρηση χαρακτηριστικής καμπύλης κυκλοφορητή
 • Εύρεση σημείου λειτουργίας δικτύου
 • Υπολογισμός συντελεστή πρόσθετης αντίστασης βανών δικτύου

Εργαστηριακή κλίνη δοκιμών τμήματος Ναυπηγικής
Δίκτυο σωληνώσεων νερού
Όργανο μέτρησης εκπομπών ρύπων κινητήρων TESTO 350 & 350 MARITIME (κατάλληλο για μετρήσεις επί πλοίου)