Σημειώσεις

Στην παρούσα σελίδα φιλοξενούνται σημειώσεις μαθημάτων για τα οποία, προς το παρόν, δεν υπάρχει ειδικός διαδικτυακός τόπος για την υποστήριξή τους.

  

Θεωρητικά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ  Μ.Σ. Βαλαβανίδης,
Επίκουρος Καθηγητής
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, Μέρος Α   Α. Πουλής,
τ. Καθηγητής Εφαρμ.
Γ.Κ. Χατζηκωσταντής,
Επικ. Καθηγητής
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, Μέρος B Α. Πουλής,
τ. Καθηγητής Εφαρμ.
Γ.Κ. Χατζηκωσταντής,
Επικ. Καθηγητής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΙΙ, Μέρος Α I. Μαυράκης,
Αναπλ. Καθηγητής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΙΙ, Μέρος Β I. Μαυράκης,
Αναπλ. Καθηγητής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Ι Γρ. Γρηγορόπουλος,
Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ
Δρ. Σ. Περισάκης,
Επιστ. Συνεργάτης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ IΙ   Γρ. Γρηγορόπουλος,
Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ
Δρ. Σ. Περισάκης,
Επιστ. Συνεργάτης
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ
(συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό του αντιστοίχου βιβλίου)
I. Μαυράκης,
Αναπλ. Καθηγητής
 
       

Εργαστηριακά

 

 

 [Πρόγραμμα & Οδηγός Σπουδών][Ωρολόγιο Πρόγραμμα] [Πρόγραμμα Εξεταστικής ] [Ιστοσελίδες Μαθημάτων]