Ιστοσελίδες Μαθημάτων

Στις ιστοσελίδες των μαθημάτων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με αυτά (περιγραφή, βιβλιογραφία, ανακοινώσεις κ.α.) καθώς και εκπαιδευτικό υλικό, σε ηλεκτρονική μορφή όπως σημειώσεις και παρουσιάσεις. Όλες οι ιστοσελίδες των μαθημάτων προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας (TEIATH Open eClass). Για άμεση πρόσβαση στις ιστοσελίδες του Τμήματος μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

TEIATH Open eClass: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Σύντομα εγχειρίδια και οδηγούς χρήσης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο TEIATH Open eClass: Εγχειρίδια και Οδηγοί Χρήσης

Ένας σημαντικός αριθμός μαθημάτων του Τμήματος προσφέρεται και μέσω της πλατφόρμας των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του ΤΕΙ Αθήνας και είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας

Για τα μαθήματα για τα οποία, προς το παρόν, δεν έχει σχεδιασθεί ειδικός διαδικτυακός τόπος για την υποστήριξή τους, αλλά υπάρχουν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, αυτές είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: Σημειώσεις.

  


 [Πρόγραμμα & Οδηγός Σπουδών][Ωρολόγιο Πρόγραμμα] [Πρόγραμμα Εξεταστικής ] [Ιστοσελίδες Μαθημάτων]