Πρακτική Άσκηση

  
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  
Μετάβαση στον δικτυακό τόπο
Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.:
www.na.teiath.gr/pa
  
Μετάβαση στον δικτυακό τόπο του
ιδρυματικού γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ-Αθήνας
praktask.teiath.gr
  
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης τμ. Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.:

  1. Κωνσταντίνος Πολίτης, Καθηγητής, Πρόεδρος
  2. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
  3. Παγώνης Δημήτριος-Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος


Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης


Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρ. Κ. Πολίτης
Καθηγητής
Τηλ: 210-5385339
email: cpolitis@teiath.gr


Γραμματειακή υποστήριξη


Α. Γραμματεία Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ανδριτσάκη Μαρία
Τηλ: 210-5385310
email: teiaship@teiath.gr, shipbuild@teiath.gr