ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

τμήμα Ναυπηγικής, ΣΤΕΦ, Α-ΤΕΙ Αθήνας

Οι φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγικής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση για έξι μήνες σε επιστημονικό πεδίο σχετικό με τo περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα εντεταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ναυπηγικής με 10 πιστωτικές μονάδες. Κατά κύριο λόγο, οι φορείς πρακτικής άσκησης είναι ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία, νηογνώμονες, γραφεία μελετών, ερευνητικά κέντρα, τον Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Στους φορείς αυτούς, ο φοιτητής έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το παραγωγικό μέρος της επιστήμης του Ναυπηγού Μηχανικού. Στόχος της πρακτικής άσκησης του τμήματός μας είναι η απόκτηση εφαρμοσμένων γνώσεων στον επιστημονικό τομέα της Ναυπηγικής αλλά και μιας πρώτης επαφής των φοιτητών μας με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, ανοίγεται ένας δίαυλος αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των παραγωγικών φορέων ενδιαφέροντος.

Σκοπός της τρέχουσας δράσης είναι η βελτίωση της οργανωτικής δομής του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Ναυπηγικής, καθώς και το υπάρχον ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Στα πλαίσια του παρόντος έργου, προτείνεται η δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανισμού εξεύρεσης και αξιολόγησης παραγωγικών φορέων κατάλληλων για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Ναυπηγικής, το οποίο θα υποστηρίζεται από ειδικά σχεδιασμένο για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος πληροφοριακού συστήματος διαθέσιμου στο διαδίκτυο. Επιπλέον, ενεργοποιείται ένας ιδιαίτερος μηχανισμός συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τα αναμενόμενα οφέλη του παρόντος προγράμματος είναι:

Ιδρυματικός Διαδικτυακός Τόπος

To TEI-ΑΘήνας έχει δημιουργήσει και έναν ιδρυματικό δικτυακό τόπο στην ακόλουθη διεύθυνση:
praktask.teiath.gr Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ-Αθήνας