Ερευνητικά Προγράμματα

Την τελευταία πενταετία υλοποιήθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα από το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας:

Ανάπτυξη Μοντέλων Πρόβλεψης Κυματισμών στο Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον και Αξιοποίηση σε Θέματα Βελτιστοποίησης της Ναυπηγικής Τεχνολογίας για την Αντιμετώπιση Προβλημάτων Ρύπανσης

Πρόγραμμα:

Αρχιμήδης Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Αθήνας

Έτος λήξης έργου:

2006

Χρηματοδότηση:

ΕΠΕΑΕΚ

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Κ. Μπελιμπασάκης

Προϋπολογισμός:

56.193,00 €

Ιστοσελίδα έργου:

www.na.teiath.gr/research/archimedes_8

Περιγραφή:Το έργο είχε ως στόχους:
(α) Την ανάπτυξη και βελτίωση μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης των χαρακτηριστικών των θαλάσσιων κυματισμών στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον και των επιδράσεων τους, επικεντρωμένων σε θέματα προσβολής παράκτιων περιοχών από ακραία φαινόμενα και περιστατικά ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες.
(β) Την ανάπτυξη και βελτίωση μαθηματικών μοντέλων διάδοσης ρυπαντών σε συνεργασία με τα κυματικά μοντέλα.
(γ) Την αξιοποίηση των ανωτέρω σε θέματα ανάπτυξης και βελτιστοποίησης της ναυπηγικής τεχνολογίας στην αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης στο παράκτιο περιβάλλον.Διερεύνηση Ελέγχου Ναυτικού Κινητήρα Diesel για Ενισχυμένη Ευρωστία έναντι Εξωγενών Διαταραχών Λειτουργίας

Πρόγραμμα:

Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας

Έτος λήξης έργου:

2007

Χρηματοδότηση:

ΕΠΕΑΕΚ

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Γερ. Θεοτοκάτος

Προϋπολογισμός:

50.000,00 €

Περιγραφή:Το έργο είχε ως στόχους:
α) Την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης εγκατάστασης πρόωσης πλοίου
β) Την ανάλυση και διερεύνηση συστηματικής μεθόδου συνθέσεως ελεγκτών συστημάτων ναυτικής πρόωσης.Περαιτέρω, πρόσφατα ανακοινώθηκε από την ΓΓΕΤ η έγκριση του παρακάτω ερευνητικού προγράμματος στα πλαίσια της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ολοκληρωμένο Σύστημα Συνεχούς Παρακολούθησης Εκπομπών Ρύπων & Βέλτιστης Διαχείρισης των Ενεργειακών Λειτουργικών Παραμέτρων Πλοίων [e-greenship]

Πρόγραμμα:

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

Έτος έναρξης έργου:

2010

Χρηματοδότηση:

ΓΓΕΤ

Σύμπραξη:

AVACA, Τμ. Ηλεκτρονικής Πολυτεχν.Κρήτης, Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ-Α

Επιστημονικός υπεύθυνος
(από Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.):

Γερ. Θεοτοκάτος

Εγκ. Προϋπολογισμός του έργου (με ίδια συμμετοχή):

300.000,00 €

E & T Θεματικός τομέας προτεραιότητας :

«Πράσινες» θαλάσσιες μεταφορέςΕπιπροσθέτως, πρόσφατα εγκρίθηκε το πρόγραμμα Πρακτικής Ασκησης των σπουδαστών του Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, με Επιστ. Υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγητή Χ. Στεφανάκο. Το πρόγραμμα αυτό χρημστοδοτείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 170.000 €.

Σημειώνεται επισης ότι, καθόλη την τελευταία 5-ετία σημαντικός αριθμός μελών Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. συμμετέχουν μεμονωμένα (ή σε μικρές ομάδες) σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και κυρίως της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Τέλος, αρκετές ερευνητικές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν μέλη ΕΠ του Τμήματος έχουν υποβάλλει προτάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ και ΘΑΛΗΣ, τα οποία βρίσκονται σε φάση κρίσης.
Παλαιότερα Ερευνητικά Προγράμματα

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Επίκουρος Καθηγητής.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγίου Σπυρίδωνα 12 , 12210 Αιγάλεω ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-5385310 FAX 210-5911442 E-MAIL ghatzik@teiath.gr

Προϋπολογισμός υποέργου 54.300€

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την μερική αναμόρφωση-αναβάθμιση του ΠΠΣ του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, ώστε να συμπεριλάβει στοιχεία από τις νεότερες εξελίξεις της ναυπηγικής επιστήμης και τεχνολογίας, με την βοήθεια εργαλείων της πληροφορικής.
Η ομάδα των επιλεγμένων μαθημάτων ειδικότητας είναι:
1. Ναυπηγικό Σχέδιο
2. Ναυπηγική Σάλα (χάραξη ναυπηγικών γραμμών σε κλίμακα 1:1)
3. Θεωρία Πλοίου Ι (Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου)
4. Θεωρία Πλοίου ΙΙ (Δυναμική Πλοίου)
5. Εργαστήριο Ναυπηγικής, Εργαστηριακό Μάθημα με θεωρητική υποστήριξη
6. Ναυπηγικές Συγκολλήσεις Εργαστηριακό Μάθημα με θεωρητική υποστήριξη
Η ομάδα των επιλεγμένων μαθημάτων γενικής υποδομής είναι:
7. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
8. Μηχανική (Στατική)
9. Εργαστήρια Φυσικής Ι και ΙΙ
10. Τεχνολογία Ναυπηγικών Υλικών
11. Προγραμματισμός Η/Υ Τέλος, περιλαμβάνεται και η εισαγωγή και διδασκαλία των ακολούθων νέων μαθημάτων :
12. Ειδικές ναυπηγικές κατασκευές
13. Τεχνολογία μικρών σκαφών
14. Τοπική αντοχή πλοίου
15. Επισκευές - Mετασκευές (επιθεωρήσεις) πλοίων