Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Η εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών διέπονται από το σχετικό Κανονιστικό Πλαίσιο.

Τα έντυπα και οι πίνακες του κανονιστικού πλαισίου προσφέρονται και ανεξάρτητα σε MS word (docx) και pdf μορφή:
 • Έντυπο 1: Aίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας
  MS word, PDF
 • Έντυπο 2: Aίτηση παράτασης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (Γενική Αίτηση Φοιτητή)
  MS word, PDF
 • Έντυπο 3: Aίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας
  MS word, PDF
 • Έντυπο 4: Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας
  MS word, PDF
 • Έντυπο 5 (τυπικό εξώφυλλο πτυχιακής εργασίας)
  MS word, PDF
 • Πίνακας 1 (πίνακας προτεινόμενων θεματικών περιοχών εκπόνησης πτυχ. εργασιών )
  MS word
 • Πίνακας 2 (πίνακας εγκεκριμένων πτυχιακών εργασιών)
  MS word

 

Προτεινόμενες Πτυχιακές Εργασίες

 

Τομέας Α

 

Τομέας B